- prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
- instalacje elektryczne WN, SN, NN
- instalacje elektryczne dla  przemysłu: w chłodnictwie, wentylacji oraz  oczyszczalni ścieków,
- instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej
- inteligentne instalacje elektryczne w domach jednorodzinych
- automatyka przemysłowa
- montaż transformatorów, agregatów prądotwórczych oraz baterii kondensatorów
- instalacje przeciwpożarowe, uziemiające i odgromowe
- oświetlenia budynków oraz terenu
- monitoring obiektów
- instalacje sieci światłowodowych
- montaż alarmów i dostęp kontrolowany
- montaż bram przemysłowych
- rozdzielnie i szafy elektryczne
- rozdzielnie silnoprądowe
- pomiary elektryczne
- produkcja sprzętu do instalacji
- produkcja przyrządów  pomiarowych
- pomiary kontrolne
- programowanie rozdzielnic elektrycznych
biuro@el-pro.com.pl
- prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
- instalacje elektryczne WN, SN, NN
- instalacje elektryczne dla  przemysłu: w chłodnictwie, wentylacji oraz  oczyszczalni ścieków,
- instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej
- inteligentne instalacje elektryczne w domach jednorodzinych
- automatyka przemysłowa
- montaż transformatorów, agregatów prądotwórczych oraz baterii kondensatorów
- instalacje przeciwpożarowe, uziemiające i odgromowe
- oświetlenia budynków oraz terenu
- monitoring obiektów
- instalacje sieci światłowodowych
- montaż alarmów i dostęp kontrolowany
- montaż bram przemysłowych
- rozdzielnie i szafy elektryczne
- rozdzielnie silnoprądowe
- pomiary elektryczne
- produkcja sprzętu do instalacji
- produkcja przyrządów  pomiarowych
- pomiary kontrolne
- programowanie rozdzielnic elektrycznych
+48 721 888 880
+48 601 298 978