Prowadzimy działalność od 2005 roku.
Świadczymy usługi w zakresie wykonania robót elektroenergetycznych, teleinformatycznych oraz
kontrolno - pomiarowych.
Stosujemy najnowsze technologie zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiązującymi
przepisami.
+48 721 888 880
+48 601 298 978
biuro@el-pro.com.pl